ALTIS SH 2

ALTIS SH 2 là sản phẩm đứng đầu của dòng sản phẩm mỡ tổng hợp được thiết kế cho
các ứng dụng tại nhà máy và bôi trơn suốt đời..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • DIN : DIN 51502 KP2R-40
  • ISO : ISO 6743-9:L-XDFEB 2
  • NLGI Grade : 2

Phân loại theo nhà sản xuất

  • Approved :
    CHONGQING JIANGDONG : CHONGQING JIANGDONG
    CNBM BEIJING CTIEC : CNBM BEIJING CTIEC
    CNBM HEFEI HCRDI : CNBM HEFEI HCRDI