ALTIS EM 2

Là mỡ Polyurea chịu tốc độ cao và nhiệt độ cao, ALTIS EM 2 được thiết kế đặc biệt bôi trơn các vòng bi động cơ điện..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • DIN : DIN 51502 K 2P-20
  • ISO : ISO 6743-9:L-XBFEA 2
  • NLGI Grade : 2

Phân loại theo nhà sản xuất

  • Approved :
    DANIELI : DANIELI