AZOLLA ZS 46

Dầu thủy lực chống mài mòn hiệu suất rất cao..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • AFNOR : AFNOR NF E 48-603 HM
 • DIN : DIN 51524-2 HLP
 • ISO : ISO 6743-4 HM ,ISO 11158 HM

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  ARBURG : ARBURG
  BPEG : BPEG
  CNBM HEFEI HCRDI : CNBM HEFEI HCRDI
  DANFOSS : DANFOSS
  DANIELI : DANIELI
  DENISON : DENISON HF0 ,DENISON HF1 ,DENISON HF2
  EATON : EATON I-286-S ,EATON M-2950-S
  METSO MINERALS : METSO MINERALS