AZOLLA ZS 22

Dầu thủy lực chống mài mòn hiệu suất rất cao..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • DIN : DIN 51524-2 HLP
 • ISO : ISO 11158 HM

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  DANFOSS : DANFOSS
  DANIELI : DANIELI
  DENISON : DENISON HF0 ,DENISON HF2 ,DENISON HF6
  EATON : EATON I-286-S ,EATON M-2950-S
  METSO MINERALS : METSO MINERALS
  VICKERS : VICKERS ,VICKERS I-286-S ,VICKERS M-2950-S