CALORIS 23

Mỡ Đất sét chịu nhiệt cao..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • DIN : DIN 51502 M2/3P-15
  • ISO : ISO 6743-9:L-XAEEA 2/3
  • NLGI Grade : 2.5