VULSOL MSF 7200

Dầu tổng hợp cho gia công cắt gọt và mài, phù hợp với các loại vật liệu..