CARTER XEP 150

CARTER XEP là thế hệ mới của dầu bôi trơn hiệu suất cao cho hộp giảm tốc tải trọng lớn..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • AGMA : AGMA 9005-E02 EP
 • DIN : DIN 51517-3 CLP
 • ISO : ISO 12925-1 CKD
 • US STEEL : US STEEL 224

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  BREVINI : BREVINI
  CMD GEARS : CMD GEARS
  CNBM BEIJING CTIEC : CNBM BEIJING CTIEC
  CNBM XINJIANG : CNBM XINJIANG
  DANIELI : DANIELI
  DANIELI FROHLING : DANIELI FROHLING
  FLENDER : FLENDER
  FLSMIDTH : FLSMIDTH
  LOESCHE : LOESCHE
  METSO OUTOTEC : METSO OUTOTEC
  THYSSENKRUPP POLYSIUS : THYSSENKRUPP POLYSIUS
 • Approved (not display on CSO) :
  CH SCHAFER : CH SCHAFER
  DUSTERLOH : DUSTERLOH
  GOSS : GOSS
  HENGXING PAPER : HENGXING PAPER
  HILLEADER : HILLEADER
  INVISTA : INVISTA
  IX NANJING JUXING : IX NANJING JUXING
  KARL MAYER : KARL MAYER
  KELLER : KELLER
  LEMO : LEMO
  LINCK : LINCK
  NEA : NEA
  NIEHOFF : NIEHOFF
  PULSGETRIEBE : PULSGETRIEBE
  QUANTONG PAPER : QUANTONG PAPER
  QUEINS : QUEINS
  REIFENHAUSER : REIFENHAUSER
  RSGETRIEBE : RSGETRIEBE
  SCHLOSSER PFEIFFER : SCHLOSSER PFEIFFER
  SLMC PAPER : SLMC PAPER
  SONDER : SONDER
  WALDRICH SIEGEN : WALDRICH SIEGEN