DYNATRANS AC 10W

Dầu bôi trơn dành cho hệ thống thủy lực và các thành phần của hệ thống truyền động (cầu hoặc hộp chuyển số) được trang bị đĩa ma sát..

Quy tắc

Phân loại theo nhà sản xuất

  • Approved :
    ALLISON : ALLISON C-4
    ZF : ZF TE-ML 03C
  • Meets the requirement of :
    CATERPILLAR : CAT TO-4
    KOMATSU : KOMATSU MICRO CLUTCH