NEVASTANE EP 460

Dầu cho bánh răng, thích hợp cho tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • DIN : DIN 51517-3 CLP
 • ISO : ISO 12925-1 CKD ,ISO 21469 ,ISO 6743-6 CKD
 • FDA CFR : FDA 21 CFR
 • HALAL : HALAL APPROVED
 • KOSHER : KOSHER APPROVED
 • NSF : NSF H1

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved (not display on CSO) :
  KHS : KHS
  LEMO : LEMO