CORTIS MS 150

CORTIS MS là loại dầu tuần hoàn chống mài mòn đa dụng..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • ISO : ISO 6743-4 HM ,ISO 12925 CKC

Phân loại theo nhà sản xuất

  • Approved :
    DANIELI FROHLING : DANIELI FROHLING
  • Approved (not display on CSO) :
    HILLEADER : HILLEADER
    LINCK : LINCK