CORTIS MS 100

CORTIS MS là loại dầu tuần hoàn chống mài mòn đa dụng..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • ISO : ISO 6743-4 HM ,ISO 12925 CKC

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  DANIELI : DANIELI
  DANIELI FROHLING : DANIELI FROHLING
  SMS : SMS
 • Approved (not display on CSO) :
  HILLEADER : HILLEADER