TORILIS 7200

TORILIS 7200 là loại dầu khoáng trong suốt sử dụng như dầu hóa dẻo trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau..