NEVASTANE XMF 2

Mỡ đa năng chịu cực áp, thích hợp cho sự tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • DIN : DIN 51502 KP2N-20
 • ISO : ISO 6743-9:L-XBDFB 2
 • NLGI Grade : 2
 • FDA CFR : FDA 21
 • HALAL : HALAL APPROVED
 • KOSHER : KOSHER APPROVED
 • NSF : NSF H1

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  BREVINI : BREVINI
  OYSTAR BENHIL : OYSTAR BENHIL
 • Approved (not display on CSO) :
  CHONGQING PUMP : CHONGQING PUMP
  HUAYAN : HUAYAN
  KHS : KHS
  LEMO : LEMO