CARTER MS 100

Carter MS 100 là dầu bôi trơn cho bánh răng hở trong truyền động ngành đường sắt và các nhà máy đường..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • ISO : ISO 6743-6 CKJ

Phân loại theo nhà sản xuất

  • Approved :
    FLSMIDTH : FLSMIDTH