CARTER SH 680

TOTAL CARTER SH được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín mang
đến sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống lại rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn
hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • DIN : DIN 51517-3 CLP
  • ISO : ISO 6743-6 CKD ,ISO 12925-1 CKD
  • US STEEL : US Steel 224

Phân loại theo nhà sản xuất

  • Approved :
    BPEG : BPEG
    FLENDER : FLENDER