CARTER SH 680

TOTAL CARTER SH được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín mang
đến sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống lại rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn
hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • DIN : DIN 51517-3 CLP
 • ISO : ISO 6743-6 CKD ,ISO 12925-1 CKD
 • US STEEL : US STEEL 224

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  C-HOPE CEMENT : C-HOPE CEMENT
  CNBM BEIJING CTIEC : CNBM BEIJING CTIEC
  CNBM XINJIANG : CNBM XINJIANG
  DANIELI : DANIELI
  DELONG : DELONG
  FLSMIDTH : FLSMIDTH
  HAITIAN PAPER : HAITIAN PAPER
  LINCK : LINCK
  SEW : SEW
  SLMC PAPER : SLMC PAPER
  WALDRICH : WALDRICH
 • Approved (not display on CSO) :
  BPEG : BPEG
  CH SCHAFER : CH SCHAFER
  FLENDER : FLENDER
  HILLEADER : HILLEADER
  KELLER : KELLER
  LIEBHERR : LIEBHERR
  NHI NFM : NHI NFM
  QINGLIANG PAPER : QINGLIANG PAPER
  QUANTONG PAPER : QUANTONG PAPER
  QUEINS : QUEINS
  SANDVIK : SANDVIK
  SONDER : SONDER
  THYSSENKRUPP POLYSIUS : THYSSENKRUPP POLYSIUS