CARTER SH 460

TOTAL CARTER SH được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín mang
đến sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống lại rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn
hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • DIN : DIN 51517-3 CLP
 • ISO : ISO 6743-6 CKD ,ISO 12925-1 CKD
 • US STEEL : US STEEL 224

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  BREVINI : BREVINI
  C-HOPE CEMENT : C-HOPE CEMENT
  CNBM BEIJING CTIEC : CNBM BEIJING CTIEC
  CNBM XINJIANG : CNBM XINJIANG
  DANIELI : DANIELI
  FLENDER : FLENDER
  FLSMIDTH : FLSMIDTH
  LOESCHE : LOESCHE
  NORD GBOX : NORD GBOX
  OERLIKON NEUMAG : OERLIKON NEUMAG
  QINGLIANG PAPER : QINGLIANG PAPER
  SANDVIK : SANDVIK
  SCHULER : SCHULER
  SEGOR : SEGOR
  SLMC PAPER : SLMC PAPER
  SONDER : SONDER
  TYHI : TYHI
  ZF INDUS TECH : ZF INDUS TECH
 • Approved (not display on CSO) :
  BPEG : BPEG
  CH SCHAFER : CH SCHAFER
  DELONG : DELONG
  HAITIAN PAPER : HAITIAN PAPER
  HENGXING PAPER : HENGXING PAPER
  HILLEADER : HILLEADER
  ICE : ICE
  JAHNEL JAKE : JAHNEL JAKE
  JURGENS : JURGENS
  KELLER : KELLER
  LINCK : LINCK
  QUANTONG PAPER : QUANTONG PAPER
  QUEINS : QUEINS
  RENK : RENK
  SEW : SEW
  SMS : SMS
  THYSSENKRUPP POLYSIUS : THYSSENKRUPP POLYSIUS