CARTER SH 220

TOTAL CARTER SH được phát triển đặc biệt cho các hộp số công nghiệp kín mang
đến sự bảo vệ bánh răng tối ưu chống lại rỗ tế vi và sự bảo vệ ổ đỡ chống lại mài mòn
hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • DIN : DIN 51517-3 CLP
 • ISO : ISO 6743-6 CKD ,ISO 12925-1 CKD
 • US STEEL : US STEEL 224

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  ARBURG : ARBURG
  BREVINI : BREVINI
  BREVINI WINCH : BREVINI WINCH
  C-HOPE CEMENT : C-HOPE CEMENT
  CNBM BEIJING CTIEC : CNBM BEIJING CTIEC
  CNBM XINJIANG : CNBM XINJIANG
  CPM : CPM
  DANIELI : DANIELI
  FLENDER : FLENDER
  FLSMIDTH : FLSMIDTH
  KOMATSU : KOMATSU
  NORD GBOX : NORD GBOX
  OERLIKON NEUMAG : OERLIKON NEUMAG
  POMA : POMA
  PULSGETRIEBE : PULSGETRIEBE
  RSGETRIEBE : RSGETRIEBE
  SCHLOSSER PFEIFFER : SCHLOSSER PFEIFFER
  SEW : SEW
  SLMC PAPER : SLMC PAPER
  TOSHIBA ENERGY : TOSHIBA ENERGY
  ZF INDUS TECH : ZF INDUS TECH
  ZOLLERN : ZOLLERN
 • Approved (not display on CSO) :
  BOCKWOLDT : BOCKWOLDT
  CH SCHAFER : CH SCHAFER
  CHANGHUA : CHANGHUA
  DUSTERLOH : DUSTERLOH
  GROB : GROB
  HAITIAN PAPER : HAITIAN PAPER
  HENGXING PAPER : HENGXING PAPER
  HILLEADER : HILLEADER
  ICE : ICE
  INVISTA : INVISTA
  JAHNEL JAKE : JAHNEL JAKE
  KASTO : KASTO
  KEKEISEN : KEKEISEN
  KELLER : KELLER
  KNODLER : KNODLER
  LICON : LICON
  LINCK : LINCK
  POWERCHINA : POWERCHINA
  QD KEGAO : QD KEGAO
  QINGLIANG PAPER : QINGLIANG PAPER
  QUANTONG PAPER : QUANTONG PAPER
  QUEINS : QUEINS
  REGGIANA RIDUTTORI : REGGIANA RIDUTTORI
  SANDVIK : SANDVIK
  SCHULER : SCHULER
  SONDER : SONDER
  STIEBEL : STIEBEL
  THYSSENKRUPP POLYSIUS : THYSSENKRUPP POLYSIUS