CARTER EP 68

Carter EP được thiết kế đặc biệt sử dụng để bôi trơn cho hộp số kín hoạt
động dưới điều kiện khắc nhiệt..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • AGMA : AGMA 9005-E02 EP
 • DIN : DIN 51517-3 CLP
 • ISO : ISO 12925-1 CKD
 • US STEEL : US STEEL 224

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  DANIELI FROHLING : DANIELI FROHLING
  KHD : KHD
  METSO OUTOTEC : METSO OUTOTEC
  OERLIKON NEUMAG : OERLIKON NEUMAG
  SCHULER : SCHULER
 • Approved (not display on CSO) :
  CH SCHAFER : CH SCHAFER
  ELHA : ELHA
  FRIATEC : FRIATEC
  GOSS : GOSS
  GROB : GROB
  HAITIAN PAPER : HAITIAN PAPER
  HILLEADER : HILLEADER
  KARL KLINK : KARL KLINK
  KASTO : KASTO
  KHS : KHS
  KOTEC : KOTEC
  LINCK : LINCK
  MAN ROLAND : MAN ROLAND
  MASA : MASA
  NEA : NEA
  NEGRI BOSSI : NEGRI BOSSI
  NIEHOFF : NIEHOFF
  NILES SIMMONS : NILES SIMMONS
  PROPEL IND : PROPEL IND
  QINGLIANG PAPER : QINGLIANG PAPER
  QUANTONG PAPER : QUANTONG PAPER
  QUEINS : QUEINS
  RSGETRIEBE : RSGETRIEBE
  SCHOTTEL : SCHOTTEL
  SLICKERS : SLICKERS
  SLMC PAPER : SLMC PAPER
  STROMAG : STROMAG
  STROTER : STROTER
  WALDRICH : WALDRICH
  WALDRICH SIEGEN : WALDRICH SIEGEN
  YANGZHOU METAL : YANGZHOU METAL