CARTER EP 320

Carter EP được thiết kế đặc biệt sử dụng để bôi trơn cho hộp số kín hoạt
động dưới điều kiện khắc nhiệt..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • AGMA : AGMA 9005-E02 EP
 • DIN : DIN 51517-3 CLP
 • ISO : ISO 12925-1 CKD
 • US STEEL : US STEEL 224

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  BABBINI : BABBINI
  BREVINI : BREVINI
  BREVINI WINCH : BREVINI WINCH
  CH SCHAFER : CH SCHAFER
  CMI FPE : CMI FPE
  CNBM XINJIANG : CNBM XINJIANG
  COMER : COMER
  DANIELI FROHLING : DANIELI FROHLING
  DAVID BROWN : DAVID BROWN
  DISKUS WERKE : DISKUS WERKE
  EWD : EWD
  FLSMIDTH : FLSMIDTH
  GEBRUDER PFEIFFER : GEBRUDER PFEIFFER
  GROB : GROB
  KHS : KHS
  LOESCHE : LOESCHE
  METSO OUTOTEC : METSO OUTOTEC
  NEGRI BOSSI : NEGRI BOSSI
  OERLIKON NEUMAG : OERLIKON NEUMAG
  PILOTELLI TERROT : PILOTELLI TERROT
  PROPEL IND : PROPEL IND
  REIFENHAUSER : REIFENHAUSER
  ROSSI : ROSSI
  SCHLOSSER PFEIFFER : SCHLOSSER PFEIFFER
  SEGOR : SEGOR
  SLMC PAPER : SLMC PAPER
  SOUDRONIC : SOUDRONIC
  WALDRICH SIEGEN : WALDRICH SIEGEN
 • Approved (not display on CSO) :
  AUMUND SCHADE : AUMUND SCHADE
  BEFARED : BEFARED
  BOCKWOLDT : BOCKWOLDT
  BPEG : BPEG
  C-HOPE CEMENT : C-HOPE CEMENT
  CNBM BEIJING CTIEC : CNBM BEIJING CTIEC
  CONCAST INDIA : CONCAST INDIA
  DANIELI : DANIELI
  DUSTERLOH : DUSTERLOH
  EISENBEISS : EISENBEISS
  FLENDER : FLENDER
  HAITIAN PAPER : HAITIAN PAPER
  HANSEN : HANSEN
  HENGXING PAPER : HENGXING PAPER
  HILLEADER : HILLEADER
  HUACHENG GEAR : HUACHENG GEAR
  HUAYAN : HUAYAN
  INVISTA : INVISTA
  JAHNEL JAKE : JAHNEL JAKE
  JYDF : JYDF
  KARL KLINK : KARL KLINK
  KARL MAYER : KARL MAYER
  KARL MAYER LIBA : KARL MAYER LIBA
  KASTO : KASTO
  KAUTEX : KAUTEX
  KELLER : KELLER
  KHD : KHD
  KOTEC : KOTEC
  LEIMENG HI : LEIMENG HI
  LEMO : LEMO
  LIEBHERR : LIEBHERR
  NHI NFM : NHI NFM
  NORD GBOX : NORD GBOX
  PULSGETRIEBE : PULSGETRIEBE
  QINGLIANG PAPER : QINGLIANG PAPER
  QUANTONG PAPER : QUANTONG PAPER
  REGGIANA RIDUTTORI : REGGIANA RIDUTTORI
  RENK : RENK
  RSGETRIEBE : RSGETRIEBE
  SANDVIK : SANDVIK
  SCHULER : SCHULER
  SEISA : SEISA
  SEW : SEW
  SMS : SMS
  SONDER : SONDER
  STAUBLI : STAUBLI
  THYSSENKRUPP POLYSIUS : THYSSENKRUPP POLYSIUS
  WALDRICH : WALDRICH
  YANGZHOU METAL : YANGZHOU METAL
  ZF INDUS TECH : ZF INDUS TECH