CARTER EP 220

Carter EP được thiết kế đặc biệt sử dụng để bôi trơn cho hộp số kín hoạt
động dưới điều kiện khắc nhiệt..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • AGMA : AGMA 9005-E02 EP
 • DIN : DIN 51517-3 CLP
 • ISO : ISO 12925-1 CKD
 • US STEEL : US Steel 224

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  FLENDER : FLENDER
  DANIELI : DANIELI
  ACHENBACH : ACHENBACH
  BABBINI : BABBINI
  CNBM-SINOMA : CNBM-SINOMA
  CPM : CPM
  OUTOTEC : OUTOTEC