CARTER EP 1000

Carter EP được thiết kế đặc biệt sử dụng để bôi trơn cho hộp số kín hoạt
động dưới điều kiện khắc nhiệt..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • AGMA : AGMA 9005-E02 EP
 • DIN : DIN 51517-3 CLP
 • ISO : ISO 12925-1 CKD
 • US STEEL : US STEEL 224

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  FLENDER : FLENDER
  FLSMIDTH : FLSMIDTH
 • Approved (not display on CSO) :
  CH SCHAFER : CH SCHAFER
  HAITIAN PAPER : HAITIAN PAPER
  HILLEADER : HILLEADER
  NEGRI BOSSI : NEGRI BOSSI
  QINGLIANG PAPER : QINGLIANG PAPER
  QUANTONG PAPER : QUANTONG PAPER
  SLMC PAPER : SLMC PAPER
  YANGZHOU METAL : YANGZHOU METAL