CARTER EP 100

Carter EP được thiết kế đặc biệt sử dụng để bôi trơn cho hộp số kín hoạt
động dưới điều kiện khắc nhiệt..

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • AGMA : AGMA 9005-E02 EP
 • DIN : DIN 51517-3 CLP
 • ISO : ISO 12925-1 CKD
 • US STEEL : US STEEL 224

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  BREVINI : BREVINI
  DANIELI FROHLING : DANIELI FROHLING
  DAVID BROWN : DAVID BROWN
  EISENBEISS : EISENBEISS
  FLSMIDTH : FLSMIDTH
  KHD : KHD
  METSO OUTOTEC : METSO OUTOTEC
  NORD GBOX : NORD GBOX
  OERLIKON NEUMAG : OERLIKON NEUMAG
  PROPEL IND : PROPEL IND
  REIFENHAUSER : REIFENHAUSER
  RSGETRIEBE : RSGETRIEBE
  SHIN NIPPON : SHIN NIPPON
  STIEBEL : STIEBEL
 • Approved (not display on CSO) :
  CH SCHAFER : CH SCHAFER
  COMER : COMER
  DISKUS WERKE : DISKUS WERKE
  DUSTERLOH : DUSTERLOH
  ELHA : ELHA
  EWD : EWD
  GEA WESTFALIA : GEA WESTFALIA
  GOSS : GOSS
  GROB : GROB
  HAITIAN PAPER : HAITIAN PAPER
  HILGELAND : HILGELAND
  HILLEADER : HILLEADER
  INVISTA : INVISTA
  JURGENS : JURGENS
  KASTO : KASTO
  KELLER : KELLER
  KHS : KHS
  KOTEC : KOTEC
  KRONES : KRONES
  LEMO : LEMO
  LINCK : LINCK
  MASA : MASA
  NEA : NEA
  NEGRI BOSSI : NEGRI BOSSI
  NIEHOFF : NIEHOFF
  QINGLIANG PAPER : QINGLIANG PAPER
  QUANTONG PAPER : QUANTONG PAPER
  QUEINS : QUEINS
  REGGIANA RIDUTTORI : REGGIANA RIDUTTORI
  REINTJES : REINTJES
  RENK : RENK
  SCHLOSSER PFEIFFER : SCHLOSSER PFEIFFER
  SCHOTTEL : SCHOTTEL
  SCHULER : SCHULER
  SLMC PAPER : SLMC PAPER
  SMS : SMS
  SONDER : SONDER
  STROMAG : STROMAG
  TRUTZSCHLER : TRUTZSCHLER
  TTS MARINE : TTS MARINE
  UBE : UBE
  WALDRICH : WALDRICH
  WALDRICH SIEGEN : WALDRICH SIEGEN
  YANGZHOU METAL : YANGZHOU METAL
  ZF INDUS TECH : ZF INDUS TECH