AZOLLA AF 46

Dầu thủy lực không tạo tro, chống mài mòn..///.

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

 • DIN : DIN 51524-2 HLP
 • ISO : ISO 6743-4 HM ,ISO 11158 HM
 • SAE : SAE MS 1004
 • US STEEL : US Steel 136

Phân loại theo nhà sản xuất

 • Approved :
  MAN : MAN N698 HLPD
  DENISON : DENISON HF0 ,DENISON HF1 ,DENISON HF2
  MITSUBISHI : MITSUBISHI
  VICKERS : EATON I-286S ,EATON M-2950S
  DANFOSS : DANFOSS
  DANIELI : DANIELI
  CHONGQING : CHONGQING
  CNBM-HCRDI : CNBM-HCRDI