CIRKAN C 32

Dầu CIRKAN C là dầu khoáng nguyên chất với các cấp độ nhớt thích hợp cho phương pháp bôi trơn mất dầu:.

Quy tắc

Phân loại theo chuẩn quốc tế

  • ISO : ISO 11158 HH ,ISO 6743-4 HH

Phân loại theo nhà sản xuất

  • Approved :
    DANIELI : DANIELI
  • Approved (not display on CSO) :
    HILLEADER : HILLEADER